Woodher

O nás Katalóg Referencie Kontakt

PROJEKT PODPORENÝ EÚ

Firma Peter Herstek - WOODHER - ATYPICKÉ STOLÁRSTVO realizovala Projekt s názvom "Rast a zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Peter Herstek - WOODHER ATYPICKÉ STOLÁRSTVO nákupom inovatívnych technológií."


Projekt bol zameraný na zakúpenie progresívnej, inovatívnej technológie - CNC obrábacieho centra a formátovacej píly. Cieľom projektu bol nárast konkurencieschopnosti spoločnosti, vytvorenie a udržanie nových pracovných miest, ekologizácia výroby a nárast tržieb a pridanej hodnoty.


Miestom realizácie projektu bola prevádzka firmy
Peter Herstek - WOODHER ATYPICKÉ STOLÁRSTVO,
Duklianska ul. 34, 085 01 Bardejov
Harmonogram realizácie jednotlivých aktivít projektu bol stanovený na obdobie 10/2014 - 08/2015.


Výška poskytnutého príspevku bola 127 190 eur.
Poskytovateľom pomoci bolo Ministerstvo hospodÁrstva SR, ktoré bolo zároveň riadiacim orgánom pre Operacný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Sprostredkovatešom pomoci bola Slovenská inovačná a energetická agentúra. Relevantné stránky:
www.opkahr.sk
www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.nadsme.sk